Thursday, September 17, 2015

हामीले अढाई महिना अगाडि धनकुटाको नाम्जेमा रोपेको पाउलोनिया साच्चै सप्रेर आएको बिरुवा करीब ४ फिटको भएछ । अलिक नसप्रेको पनि ३ फिट भन्दा कमको छैन । कागजमा लेखेको, नर्सरीमा देखेको र बिज्ञले भनेको जसरी नै यो बढी रहेको जस्तो लाग्यो ।

1 comment: