Thursday, July 10, 2014


बनचरीलाई बनकै माया घरचरीलाई घरको दुबै चरीलाई लाग्दो रैछ पानी तिर्खा चर्काे ।

No comments:

Post a Comment